CROGBRGERITA

Tenisko igralište - Apartmani Moratto, Umag, Istra

Tenisko igralište apartmana Moratto ima zemljanu podlogu i slobodno se i neograničeno koristi.

Tenisko igralište, Apartmani Moratto, Umag, Istra, Hrvatska